BIBLE Z HLÍNY

BIBLE Z HLÍNY

BIBLE Z HLÍNY
Znáte slavnou písničku Balíček karet? Mirek Černý v ní sugestivně vypráví o vojákovi, který měl v první linii s sebou místo Bible jen balíček karet. Za obrázky, barvy a čísla si dosadil všechny důležité články své víry. Pěkný příklad duchovní imaginace.

Tato nápodoba Bible je poněkud stručnější, také o něco názornější. 16 reliéfů Je rozděleno na Starý (dvě spodní patra) a Nový zákon, přičemž ten mladší stojí na ramenou staršího a celá stavba se postupně úží k nebi. Také ztvárnění se proměňuje od doslovného k abstraktnímu. V nejnižším patře jsou nejstarší mýty (Adam, Eva a jablko sváru, Vyhnání z ráje, Kain a Ábel, Potopa), Druhé patro obsadily postavy a příběhy patriarchů (Mojžíš a Áron, Abrahám obětuje Izáka, Jákob kupuje prvorozenectví, David svádí Betsabe). Třetí patro tvoří symbolické podoby čtyř evangelistů (Orel, Lev, Býk, Člověk). Úplně nahoře jsou atributy (kometa, ryba, koruna, kříž) a iniciály (INRI) Ježíše Krista.

Materiál: hrubý průmyslový šamot
Výška: 70 cm
(Farní úřad ECAV Kalinovo)

Napsat komentář