KELTSKÝ KŘÍŽ

Keltský kříž je spojením klasického kříže a kruhu, který protíná jeho ramena. Kříž a kruh patří mezi nejstarší univerzální symboly, uctívané už od nepaměti. Je možno vnímat je jako elementární symboly struktury světa – kruh představuje slunce a spojení s křížem je pak reprezentací cyklického proudění času. Čtyři ramena vyznačují významné okamžiky každého cyklu – ve dni je to západ a východ slunce a půlnoc s polednem, v roce jsou to dvě rovnodennosti a dva slunovraty.
Keltští druidové by vám mohli podat mnohem zasvěcenější výklad o významu samotného kříže i jeho zdobení, jenomže nepodali. Oni totiž na rozdíl od nás nehodlali tak důležité věci zapisovat a volně šířit světem – předávali veškeré své učení pouze metodou od úst k uchu.
Z tohoto důvodu můžeme o kříži na obrázku s určitostí říct jen to, že je to keltský kříž z keramiky (bronzová glazura), že měří 53 cm a byl i s podstavcem a svícnem zhotoven dle konkrétní objednávky.

Napsat komentář