MOJŽÍŠ S DESATEREM
MOJŽÍŠ S DESATEREM

MOJŽÍŠ S DESATEREM

Další z variant znázornění legendárního zákonodárce.
Situace: pod horou Sinaj netrpělivě čeká věčně reptavý národ Izraelitů na svého charizmatického vůdce. Jak dopadla jeho schůzka se strašným Bohem? Vrátí se živý? Mojžíš spěchá do údolí, žene se nahnutý proti větru, těžce dýchá a křečovitě si tiskne na hruď těžké kamenné desky. Beduínská kefie i plášť z velbloudí srsti vlají v pouštním větru, který zbrázdil i načervenalý písek Sinaje pod jeho bosýma nohama.
Použité materiály: červenohnědá a světlá šamotová hlína, porcelán a barvítka
výška 56 cm

cena: 1 500 Kč

Napsat komentář